Ang Pancake ni Jerry

"Sa tantiya ko, lampas trenta anyos na si Gerry. Hindi naman siya guwapo pero malakas ang appeal. Dagdag pogi points pa ang kanyang malalaking bisig at magandang hubog na katawan. Gusto ko siyang maging kaibigan, pero papaano? Dise sais anyos pa lamang ako, batang bata, at nag-aaral pa. Paano ko siya lalapitan at paano ko makukuha ang kanyang atensiyon? Kailangan kong gumawa ng paraan. Inaasam asam ko na talaga ng hustong matikman Ang Pancake ni Jerry." read more... 

This is my first attempt to write in Tagalog. It is based in actual events. I just hope that you will have time to read it. Please leave a message or click fan so I can improve my writing skills.


Paalala: Ang kuwentong inyong mababasa ay hango sa tunay na pangyayari. Ang mga pangalan ay sadyang iniba upang proteksyunan ang mga tao sa kuwento. Mayroong mga maseselan na bahagi ang kuwentong ito kaya hindi ito nararapat basahin ng mga bata. Huwag basahin kung ikaw ay hindi sang-ayon sa homosekswal na gawain.

No comments: